Kdo jsme

Máme rádi nemovitosti a máme také odpovídající vzdělání a chuť pomáhat. To je naše práce.

Jsme sdružení, tedy skupina osob se vztahem k nemovitostem, stavebnímu právu i stavebnictví. Přestože se náš tým rozrůstá, nemáme ambice být velcí co do počtu obratu, ale chceme růst co do kvality naší práce. Složení našeho týmu umožňuje ve výsledku skloubit zkušenosti starších s energií a neotřelým přístupem mladých. Rádi zapojujeme do práce absolventy se snahou pomoci jim v jejich růstu. Citlivě vnímáme problematiku nemovitostí, jejich specifika a snažíme se klientům pomoci s řešením situací, ať už dle ustálených způsobů řešení či hledáním nových, neotřelých a aktuálních přístupů. A protože jak říká přísloví "Více hlav více ví", jsme jako jednotlivci členy komory a asociace znalců a odhadců.

Zkušenosti mluví za nás

Příklady oblastí
naší práce

Ing. Tomáš Janas

Znalec

Oceňování nemovitostí

Oceňujeme pro všechny účely. Naše výstupy využijete před soudy, úřady, bankami nebo u jednání. Ocenění může být formou znaleckých posudků, certifikovaných odhadů nebo jen odborných posouzení.

Metodiky a teorie

Pro případy potřeby systémových rozhodnutí či závazných pokynů pro užívání nemovitostí vypracujeme jejich metodiku. U nestandardních přístupů jsme schopni vypracovat jejich teorii.

Cenová mediace

Dokážeme pomoci u cenových vyjednávání. Odbornou argumentací při zohlednění cenotvorných vlivů naleznou obě strany průsečík v názorech na odpovídající cenu nemovitosti.

Odborné posudky v oblasti stavebnictví

Kvalitu stavebních prací lze posoudit. Právní předpisy i doporučené postupy cechů řemeslníků vytváří dostatečné povědomí o kvalitě práce. My je umíme společně s praktickými zkušenostmi využít.

 • 1992 - 2000

  Naší činnost zahajujeme v oblasti investic do nemovitostí a vlastního developmentu. Zkušenosti úročíme u našich prvních klientů a postupně rozšiřujeme naši působnost.

 • 2000 - 2004

  Získané znalosti ověřujeme v praxi a oceňujeme ve spolupráci se znaleckým ústavem Znalci a odhadci s.r.o.

 • 2004

  Ing. Tomáš Janas je jmenován znalcem (u Krajského soudu v Ostravě) a zpracováváme první znalecké posudky naší kanceláře.

 • 2005

  Ing. Tomáš Janas je zapsán do seznamu znalců u Krajského soudu v Brně a stává se členem Asociace znalců a odhadců České republiky. Do kanceláře přijímáme první spolupracovníky na oceňování.

 • 2006

  Ing. Tomáš Janas získává koncesi na oceňování věcí nemovitých a zahajujeme úzkou spolupráci s naší první bankou - Česká spořitelnou, a.s.

 • 2007

  Rozšiřujeme kancelář o dalšího spolupracovníka.

 • 2009

  Do naší kanceláře přichází další 3 spolupracovníci.

 • 2014

  Ing. Tomáš Janas získává certifikát Certifikačního orgánu Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

 • 2016

  Přestěhovali jsme se do současných kanceláří.

 • 2020

  Připravujeme se na vznik znalecké kanceláře podle nového zákona o znalcích a tlumočnících.