Znalecká činnost

Znalecká činnost

Služby znalce ve stavebnictví i ekonomice nemovitostí pro firmy, veřejnost a veřejnou správu.

Více než 1000
zpracovaných znaleckých posudků.

Stavíme na celoživotním vzdělávání a bohatých zkušenostech.

Obsah posudků předkládáme pravdivě a na rovinu. Při vzájemné spolupráci si nejen splníme naše povinnosti, ale dokážeme dát širší vhled do probírané problematiky.

Hraje u nás prim rychlost vyhodnocování jednotlivých podkladů, abychom mohli efektivně vyhodnotit situaci a udělat závěr. Zaměření na detail pak uplatňujeme zejména ve fázi vypracování posudku.

Naší prací je činnost znalce, výstupem jsou znalecké posudky nejen pro soudy, ale i jiné orgány, jako např. finanční úřady. Znalecký posudek na ocenění nemovitosti je jiný než odhad. Výsledná cena může být stejná, odlišný je však způsob zpracování, kdy znalecký posudek má vyšší právní sílu a jeho forma je dána zákonem.


Znalecká činnost

Příklady oblastí, ve kterých vám pomáháme

Ing. Tomáš Janas

Znalec

Ekonomika rezidenčních a komerčních nemovitostí

Nejčastěji se jedná o určení obvyklých cen, tržních hodnot, obvyklého nájemného, a to jak u všech druhů staveb, tak i pozemků. Ceny určujeme současné, ale i budoucí či minulé.

Ekonomika nemovitostí atypických či právních vad

Oceňujeme i speciální nemovitosti - hotely, čerpací stanice, lyžařské areály a další. Také máme mnoho zkušeností s oceněním váznoucích právních vad, výše jejich vlivu na cenu nemovitostí, případně samotných cen služebností či reálných břemen.

Ekonomika stavebnictví

Určujeme obvyklé ceny stavebních prací, ceny stavebních děl jako celků, případně rozpočtování stavebních prací.

Stavebnictví

Vytváříme posudky v oblasti vad a poruch staveb, kontrolujeme dodržování požadavků jednotlivých norem.

Řešíme komplexní potřeby


Potřebujete pomoci s posudkem v oblasti ekonomiky nemovitostí a stavebnictví? Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Umíme řešit nejen jejich ceny či kvalitu, ale i související problematiku, jako jejich nájem, znehodnocení, právní vady a další.

Náš posudek není jen formalita


Při tvorbě našich posudků jdeme do detailu, za svými závěry si stojíme a do posudku zakomponujeme také související informace. Tím nejen odpovídáme na problém, který se v posudku řeší, ale dáváme prostor pro jeho komplexní pochopení.