Poradenství

Poradenství

Máme bohaté zkušenosti a smysl pro detail. Jsme kreativní a naše řešení dávají smysl.

Více než 1200
zpracovaných posudků a odborných studií.

Jsme odborníci díky zkušenostem. A teorii máme v malíčku.

Máme za sebou mnoho posudků, mnoho ocenění a sami máme zkušenosti s vlastními realizacemi. Proto si můžeme dovolit radit ostatním. Naše poradenství vychází ze zkušeností ze všech našich činností, kdy jsme komplexně řešili určitou problematiku.

Jelikož velmi dobře známe problematiku nemovitostí, souvislosti s jejich vlastnictvím a užíváním, jsme schopni i pro naše klienty nalézt to nejvhodnější řešení jejich situací a požadavků.


Poradenství

Příklady oblastí, ve kterých vám pomáháme

Ing. Antonín Kryl

Odhadce

Metodiky a teorie

Využití nemovitostí potřebuje řád. Umíme vypracovat postupy, díky kterým budete moci jejich využití optimalizovat. Pro město Brno jsme vypracovali již několik materiálů, např. metodiku stanovení modifikovaného i ekonomického nájemného, určení úplaty za využití přesahů nad pozemky města či zhodnocení stavebních pozemků možnosti napojení na inženýrské sítě.

Konkrétní ukázky prací můžete shlédnout zde a zde.

Analýzy

Každá nemovitost má svá specifika. Pro optimální využití je nutno disponovat správnými informacemi. Umíme vypracovat analýzy chování nemovistostí v čase, výše jejich zhodnocení stavebními úpravami a posoudit tak jejich potenciál či trend vývoje ceny.

Odborná posouzení ve stavebnictví

Dokážeme pomoci účastníkům stavebních procesů v situacích, kdy proces povolování či výstavby neprobíhá dle předpokladu, a pro další postup je potřeba situaci odborně vyhodnotit a navrhnout optimální kroky k jejich dokončení. Umíme i dohledat odpovědnost účastníků procesů.

Ostatní

Veškerá naše teoretická práce, vlastní praktické zkušenosti a neotřelé nápady, poskytují dostatek informací o které se můžeme formou poradenství podělit. Je na klientovi definovat oblast, ve které můžeme pomoci a na nás, abychom nabídli odpovídající rady

Optimalizace stavebního záměru


Obec řešila záměr prodeje pozemku pro výstavbu developerovi, přičemž jím navržený rozsah a vyplývající ekonomika záměru tvořily ztěžejní kritéria pro určení prodejní ceny. Obec zvažovala variantní řešení ve formě realizace zástavby ve vlastní režii. Byli jsme požádáni o vypracování návrhu rozsahu zástavby a z ní vyplývající analýzu ziskovosti záměru, včetně definice rizik. Na základě tohoto vypracovaného materiálu se představitelé obce rozhodli pro odpovídající řešení situace.

Výše úplaty za specifickou formu využití pozemků obce, tzv. "přesahy".


V rámci realizace developerských projektů dochází k výstavbě objektu, jejichž části zasahují nad pozemky veřejných prostranství na pozemcích města Brna. Jelikož toto "nepřímé" využití pozemků činí projekty ziskovější, byli jsme požádání městem o vypracování návrhu, jakým způsobem, v jakém rozsahu a v jaké výši je město oprávněno spravedlivě za toto specifické využití pozemku požadovat úplatu.

Náš návrh obsahoval výpočet výše oprávněné úplaty pro většinu užívaných forem využití prostoru nad pozemky města, odkazy na propojení s oblastmi stavebního práva, kterými lze tyto využití povolit a také navrženou metodu pro její výpočet. Materiál dnes tvoří jeden z podkladů pro rozhodovací procesy města v oblasti souhlasů s "přesahy" staveb.