Oceňování

Oceňování

Ocenění pod naší taktovkou znamená komplexní servis.

Více než 2700 ocenění nemovitostí.

Stavíme na letitých zkušenostech. Ty jsou podloženy vzděláním, zkouškami a certifikacemi.

Potřebujete ocenit nemovitost? Máte právě rozestavěný dům nebo jinou stavbu? Jste na správné adrese.

Každá věc má svou cenu či hodnotu, což dokážeme rozlišit. Na základě našich zkušeností je dokážeme určit s maximální přesností. Rozlišujeme rozdíl právě mezi cenou a hodnotou, každému faktoru dáváme ten správný význam. Uvědomujeme si, že čas plyne, proto se neorientujeme pouze na základě současného stavu, ale bereme také v potaz stav budoucí. Díky našim metodám je možné ocenění provést také do minulosti.


Oceňování

Příklady oblastí, ve kterých vám pomáháme

Ing. Dagmar Válková

Odhadce

Rezidenční a komerční nemovitosti

Oceňujeme pozemky se stavbami pro bydlení, jako např. rodinné domy, chaty, chalupy a také pozemky se stavbami pro výrobu, skladování nebo služby.

Pozemky, lesy i speciální stavby

Do našeho záběru patří také větší objekty, pozemky či lesy. Máme zkušenosti s oceňováním speciálních staveb.

Práva i právní vady nemovitosti

Oceňujeme věcná břemena - služebnosti a také břemena reálná. Určujeme ceny nájmů a pachtů a jejich vliv na ceny nemovitostí.

Stavební práce a stavební díla

V rámci stavebnictví určujeme obvyklé ceny stavebních prací a materiálů a také nákladové ceny staveb, mimo jiné za pomoci kontrolních rozpočtů.

Co není typické, je pro nás výzvou


Oceňujeme speciální stavby, nemovitosti s omezeným způsobem nakládání či samotná práva či vady nemovitostí. Naše služba zahrnuje také ocenění služeb souvisejících s nemovitostmi, tedy nájmů či pachtů. Postupujeme z pohledu realitního trhu i z pohledu předpisů pro oceňování. Výsledkem naší práce je znalecký posudek, certifikovaný odhad, ocenění na základě koncesované živnosti či prosté odborné vyjádření.

Stavební práce a stavební díla


Samostatné stavební práce či celá stavební díla nejsou typickým odvětvím oceňování, patří však do našeho portfolia. Oceňujeme na základě úrovně obvyklých cen, případně stanovujeme ceny dle rozpočtářských pravidel s využitím programů pro rozpočtování.