Reference

Statutární město Brno

Jako lidé se vztahem k místu, kde žijeme, se snažíme také pomoci s návrhy řešení situací v oblasti nemovitého majetku města Brna. Pro město Brno zpracováváme znalecké posudky na oceňování nemovitostí pro různé situace, které nastávají. Dokázali jsme také pomoci v případech požadavků na specifické činnosti, jako určování cen za poskytnutá práva k nemovitostem. Samostatnou činností je tvorba cenových podkladů pro rozhodování v rámci řešení metodik města směrem k dispozici s nemovitým majetkem.

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Renomovaná advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o. a největší insolvenční správce AS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. využívají naše znalecké posudky již několik let. Pomáháme tak vytvářet odborné povědomí o cenách nemovitostí a pomáháme při řešení situací, kdy nemovitosti tvoří součást celé problematiky.

Česká spořitelna, a. s.

Česká spořitelna, a. s. byla první z velkých bank, se kterou jsme uzavřeli dohodu o spolupráci. Naše ocenění komerčních i rezidenčních nemovitostí banka využívá při určení hodnoty zajištění a protože jsme vypracovali za 15 let kontinuální spolupráce více než 850 ocenění, můžeme svou práci označit za dobrou a pro banku přínosnou.

Děkujeme za důveru našim klientům

Finanční instituce

Banka CREDITAS
Česká banka
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Stavební spořitelna
CYRRUS, a.s.
Obchodník s cennými papíry
Residento
Fond nájemního bydlení

Ostatní

Hlavní město Praha
Město Šlapanice

Notáři

JUDr. Lubomír Mika
Notářská kancelář
JUDr. Michal Voříšek
Notářská kancelář Voříšek, Pernicová, Bernard
Mgr. Pavel Bernard
Notářská kancelář Voříšek, Pernicová, Bernard
JUDr. Jarmila Červínková
Notářská kancelář

Exekutoři

JUDr. Karel Urban
Exekutorský úřad Brno - město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Exekutorský úřad Brno - město
Mgr. Jaroslav Homola
Exekutorský úřad Brno - město